Dis logo
Bars icon

Uslovi korišćenja


Dobrodošli na vebsajt (u daljem tekstu: sajt) kompanije DIS. Sajt www.dis.rs kreirao je PTP DIS d.o.o. Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, u cilju pružanja informacija i usluga svojim korisnicima.
Vaš pristup, kao i korišćenje ovog sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činom pristupa i korišćenjem ovog sajta prihvatate, bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.
Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja sajta, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem sajta, ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim uslovima korišćenja i da su ih razumeli u celosti.


O SAJTU


Sajt sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje sajta koristite na vlastitu odgovornost i PTP DIS d.o.o. Krnjevo se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta.
Svi posetioci sajta imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta www.dis.rs ukoliko ne krše navedene uslove korišćenja sajta.


AUTORSKA PRAVA


Sajt, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnima, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalim materijalima na ovom sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu imovina PTP DIS d.o.o. Krnjevo ili su na sajt uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
Sav materijal na ovom sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakon o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, štititi kao Vaše pravo intelektualne svojine, prodavati, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način Vam ne daje za pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na sajtu.
Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovaj sajt ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično delo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi). PTP DIS d.o.o. Krnjevo će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanju navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojima se zahtevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste. Takođe, garantujete da ćete informisati PTP DIS d.o.o. Krnjevo čim postanete svesni da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe ovog sajta od strane trećeg lica.


PRIVATNOST


PTP DIS d.o.o. Krnjevo zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta da bi ispunio Vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Neke stranice ovog sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao „cookies“ (kolačići) na Vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko je ljudi posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o Vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj sajt.


OGRANIČENJE PRISTUPA


PTP DIS d.o.o. Krnjevo zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.


OGRANIČENJE GARANCIJE


U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, PTP DIS d.o.o. Krnjevo ne daje garancije za tačnost, pripremljenost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. PTP DIS d.o.o. Krnjevo može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja.
Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a PTP DIS d.o.o. Krnjevo se ne obavezuje da ga redovno ažurira. Konsultujte se sa DIS Kontakt centrom u vezi  sa proizvodima koji su Vam na raspolaganju.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


PTP DIS d.o.o. Krnjevo redovno ažurira podatke prezentovane na ovom sajtu. Objavljeni podaci su isključivo informativnog karaktera pa postoji mogućnost da dođe do promene podataka u periodu između dva ažuriranja.
Međutim, sadržaj ovog sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.
Ukoliko Vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.


IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI


Sajt koristite na sopstveni rizik. Niti PTP DIS d.o.o. Krnjevo, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane PTP DIS d.o.o. Krnjevo u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalni štetu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i za bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ali deliktna, čak i pored nečijeg upozorenja da šteta može nastati. Molimo Vas da imate na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća od odgovornosti za nastupanje određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na Vas.


MODIFIKOVANJE I PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA SAJTA


Korisnici ovog sajta su u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.
PTP DIS d.o.o. Krnjevo može u svakom trenutku revidirati ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst bez prethodne najave. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim  u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove ne možete promeniti Vi, osim ako se sa time izričito ne složi PTP DIS d.o.o. Krnjevo.
Na ove uslove upotrebe i na Vašu upotrebu sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe i sajta, kao i Vašeg načina njegovog korišćenja.
PTP DIS d.o.o. Krnjevo će u zaštitu svojih prava koristiti kumulativno sva moguća i dozvoljena pravna sredstva.
u slučaju da bude utvrđeno da je bilo koji deo uslova upotrebe nevažeći, neprimenljiv ili nezakonit, onda će se nevažeća ili neprimenljiva odredba smatrati zamenjenom važećom, primenljivom odredbom koja u najvećoj meri odgovara nameni prvobitne odredbe, dok će ostatak ovih uslova korišćenja, ostati na snazi.
Saglasni ste da ne postoji zajedničko ulaganje, odnos partnerstva, radno-pravni odnos ili odnos srodan navedenim između Vas i PTP DIS d.o.o. Krnjevo, nastao kao rezultat ovih uslova upotrebe ili Vaše upotrebe ovog sajta.

Newsletter icon

Prijava za Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i uvek budite u toku sa aktuelnim akcijama u DIS-u.

Dis logo

Kontakt center:

0800 101 101

Radno vreme kontakt centra:
Svakog radnog dana
od 07 do 16h

PTP DIS DOO

Bulevar oslobođenja 1b

11319 Krnjevo

Youtube logo
Instagram logo
Linkedin logo
Facebook logo

Preuzmite našu aplikaciju:

Get app on Google PlayGet app on Apple App Store

www.dis.rs - Copyright @ PTP DIS DOO 2006 - 2024 | Sva prava zadržana | Politika privatnosti | Uslovi korišćenja | Pravila elektronske komunikacije