DIS odgovornost

Standardi i resertifikacija

DIS standardi DIS standardi Kompanija DIS je u potpunosti posvećena pružanju maksimalno kvalitetne usluge potrošačima. Visoki standardi su postavljeni u svim oblastima poslovanja, od pažljivog odabira dobavljača i saradnika, preko stroge kontrole kvaliteta robe pri ulazu u naš trgovinski sistem, primene beskompromisnih sanitarno-higijenskih procedura, do stalnog unapređenja nivoa ljubaznosti zaposlenih u direktnom kontaktu sa kupcima. Svesni smo da i najmanja sitnica može da pokvari celokupnu sliku koju kupac stiče o nama. Zbog toga se trudimo da konstantnim sticanjem i primenom novih znanja unapredimo svaki deo radnog procesa. Najstrožiji međunarodni standardi, ISO 9001 i HACCP, propisuju niz uslova koje morate ispuniti da biste svoje poslovanje uskladili sa svetskim normativima. Potvrdu da smo taj deo posla uspešno obavili, dobili smo i po drugi put 2013. godine, dobijanjem sertifikata od nezavisne francuske sertifikacione kuće „Bureau Veritas“. Ovim se kompanija DIS priključila porodici od 80.000 firmi širom sveta, čije poslovanje je ova renomirana firma pozitivno ocenila. Tu se ovaj proces ne završava, jer jednom dobijeni sertifikat podleže godišnjim kontrolama. To znači da čitav sistem poslovanja mora biti konstantno unapređivan, u skladu sa najnovijim svetskim dostignućima u ovoj oblasti. Krajnji cilj našeg insistiranja na vrhunskom kvalitetu i maksimalnom zalaganju svakog pojedinca radno uključenog u DIS sistem, je osećaj sigurnosti i poverenja. Poverenja koje naši potrošači, kupci i saradnici imaju prema nama. I svakako našeg poverenja prema njima.

© Copyright 1991-2019 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja