Dis logo
Bars icon

Pravila elektronske komunikacije

Svaki e-mail sa prilozima koji je prosleđen sa servera PTP DIS DOO KRNJEVO  je vlasništvo PTP DIS DOO KRNJEVO (u daljem tekstu: DIS) i namenjen je isključivo primaocu odnosno primaocima na koga/koja je adresiran. U slučaju da smatrate da ste e-mail primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe DIS-a na adresu: kontaktcentar@dis.rs  i e-mail obrišete sa vašeg računara. Poslovnom komunikacijom DIS-a smatra se svaki e-mail upućen sa servera - domena dis.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, te da svaki e-mail predstavlja poslovnu tajnu kompanije DIS.

Molimo da imate u vidu i da e-mail može sadržati privilegovanu odnosno poverljivu informaciju, podatke koji predstavljaju službene tajne državnih organa, poslovne tajne drugih kompanija kao i lične podatke fizičkih lica i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa DIS-a, i kojima se rukuje prema posebnim propisima, ili bilo koje druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim nameravanim primaocima. Napominjemo da neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje, rukovanje i raspolaganje ličnim podacima van propisa povlači zakonsku odgovornost.

Mišljenja i stavovi iskazani u e-mail ne predstavljaju pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije DIS-a, te DIS nije odgovoran, niti garantuje, za bilo koje mišljenje, preporuku, zaključak, zahtev, ponudu i/ili ugovornu obavezu koja se ostvaruje ovakvim načinom komunikacije. U slučaju da su vam isti potrebni u svrhe poslovanja sa DIS-om ili informisanja, molimo da ista zatražite od ovlašćenih lica DIS-a na jasan i poslovno prihvatljiv način.

Svako širenje, umnožavanje, distribucija, upotreba, kopiranje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje kako delova e-mail-a tako i celine ili određenih informacija koje isti sadrži je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Neovlašćeno korišćenje i prosleđivanje e-mail-a ili informacija iz e-mail-a na bilo koji način može izazvati Vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretnog e-mail-a, a u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima DIS-a.

DIS ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u e-mail-u, zloupotrebom e-mail-a i njegovog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa, obzirom na razvijenost elektronskog saobraćaja.
Newsletter icon

Prijava za Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i uvek budite u toku sa aktuelnim akcijama u DIS-u.

Dis logo

Kontakt center:

0800 101 101

Radno vreme kontakt centra:
Svakog radnog dana
od 07 do 16h

PTP DIS DOO

Bulevar oslobođenja 1b

11319 Krnjevo

Youtube logo
Instagram logo
Linkedin logo
Facebook logo

Preuzmite našu aplikaciju:

Get app on Google PlayGet app on Apple App Store

www.dis.rs - Copyright @ PTP DIS DOO 2006 - 2024 | Sva prava zadržana | Politika privatnosti | Uslovi korišćenja | Pravila elektronske komunikacije