Dis logo
Bars icon

Politika privatnosti

1. Uvod

Vaša privatnost i vaši podaci o ličnosti su važni zakompaniju PTP DIS DOO KRNJEVO. Ova Politika objašnjava na koji način PTP DIS DOO KRNJEVO sakuplja, čuva, obrađuje, koristi i prenosi vaše podatke o ličnosti. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Pristupanjem i/ili upotrebom internet stranica PTP DIS DOO, potvrđujete da ste pročitali, razumeli, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom, korišćenjem i prenosom vaših ličnih podataka.
Molimo vas da pažljivo pročitate ovu korporativnu Politiku privatnosti kako biste razumeli naše politike i prakse u vezi sa vašim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti. Ako se ne slažete sa našim politikama i praksama, vaš će izbor biti da ne koristite naš veb-sajt i ne dajete nam svoje lične podatke. Pristupanjem našem veb-sajtu ili njegovim korišćenjem prihvatate ovu Politiku privatnosti. Ova se korporativna politika može povremeno menjati. Ako nastavite da koristite naš veb-sajt nakon što napravimo izmene to će se smatrati prihvatanjem tih promena, dakle proveravajte povremeno našu korporativnu Politiku Privatnosti kako biste se upoznali sa eventualnim izmenama. Ponavljamo, ukoliko niste saglasni da PTP DIS DOO prikuplja, čuva, obradjuje, koristi i prenosi vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti dužni ste da se suzdržite od bilo kakvog korišćenja našeg veb-sajta ili internet stranice.

2. Rukovalac podacima

Rukovalac ličnih podataka za obradu je kompanija Proizvodno i trgovinsko preduzeće DIS DOO, ul. Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo-opština Velika Plana, Srbija (u daljem tekstu: DIS).  

3. Informacije koje dobijamo o vama i način na koji ih dobijamo

Ukoliko koristite naš veb-sajt od vas dobijmo nekoliko vrsta informacija putem kojih možete biti lično identifikovani; koje su o vama, ali pojedinačno vas ne identifikuju; odnosno koje se odnose na vašu internet vezu, opremu koju koristite za pristup našem veb-sajtu i detalje o korišćenju.
Informacije i podatke dobijamo: automatski kada se prijavljujete i koristite naše usluge na veb-sajtu i mobilnim aplikacijama, kada pretražujete naš veb-sajt, kada koristite naše aplikacije ili pregledate naše reklame na veb-sajtovima trećih lica ili kada koristite njihove usluge, ako te aplikacije ili reklame uključuju i linkove ka ovoj politici (, kada učestvujete u našim poslovnim događajima (u nagradnim igrama, anketama i slično); ili kada na drugi način ostvarite kontakt sa nama (direktno ili indirektno) u svojstvu kupca, poslovnog klijenta, partnera, (pod)dobavljača, ugovarača ili drugog lica sa kojim imamo uspostavljen poslovni odnos, kada popunite obrazac sa potrebnim podacima (ime, broj telefona, e-mail adresa, i sl.), kada nam dobrovoljno dajete informacije slanjem vaše prijave za posao, kada popunjavate testove, kada nam dajete svoje mišljenje, kada kupite ili koristite naše proizvode, usluge, sisteme ili aplikacije, kada se prijavite na naša obaveštenja ili druge marketinške sadržaje, kada kontaktirate našu korisničku podršku i slično.
Podaci prikupljeni tokom vašeg kontakta sa našim uslugama i internet stranicama i korišćenjem istih, same po sebi, ne otkrivaju vaš identitet niti se direktno odnose na pojedinca, ali mogu, u kombinaciji sa drugim podacima, dovesti u vezu sa vama.
DIS može da dobije i vaše lične podatke koje su dostavila treća lica, uz vaš pristanak, a koji se uglavnom tiču vašeg ličnog profila i vašeg ponašanja i interesovanja kao potrošača.
U nastavku se nalazi pregled kategorija ličnih podataka koje možemo da prikupljamo:
 

Informacije koje nam vi direktno dostavljate
 Kategorije podataka Primeri vrsta podataka koji se prikupljaju
 Lični identifikacioni podaci Ime, prezime, datum rođenja
 Podaci o kontakt informacijama Imejl adresa, broj telefona, adresa, država
 Informacije za prijavu na nalog ID prijave, lozinka ili drugi bezbednosni kod
 Slike, navodi  i/ili video snimci na osnovu kojih vas je moguće identifikovati  Slike otpremljene na naloge kompanije DIS ili na neki drugi način dostavljene
 Finansijski podaci Podaci o kreditnoj kartici, podaci o bankovnom računu
 Sve druge informacije koje odlučite da dobrovoljno delite sa kompanijom DIS ili njenim maloprodajnim objektima Povratne informacije, mišljenja, ocene, komentari, učitane datoteke, interesovanja, reklamacije, i druge informacije
 
Konačno, ukoliko posetite naše prostorije, postoji mogućnost da ćemo, iz bezbednosnih razloga, zabeležiti vaše podatke preko video ili drugog elektronskog, digitalnog ili bežičnog nadzornog sistema ili uređaja (npr. CCTV).
 
Informacije koje prikupljamo automatski
Prilikom posete ili korišćenja naših internet stranica ili aplikacija, prijavite se na naša obaveštenja ili na drugi način ostvarite kontakt sa nama putem digitalnih kanala, pored informacija koje nam direktno dostavite, možemo prikupljati informacije koje dobijemo preko vašeg računara, mobilnog telefona ili drugog uređaja preko kog je ostvaren pristup. Na primer, možemo prikupljati:
 Kategorije podataka Primeri vrsta podataka koji se prikupljaju
 Informacije o uređaju Model hardvera, IMEI broj i drugi jedinstveni identifikatori uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema, podešavanja uređaja koja se koriste za pristup uslugama i konfiguracija uređaja
 Informacije o prijavi Vreme, trajanje i način korišćenja naših proizvoda i usluga ili proizvoda i usluga koji su povezani sa našim
 Informacije o lokaciji  Vaša lokacija (izvedena iz vaše IP adrese, Bluetooth svetionika ili identifikatora ili drugih tehnologija zasnovanih na lokaciji), koja se može prikupiti kada omogućite proizvode ili funkcije zasnovane na lokaciji, na primer putem naših aplikacija
 Druge informacije o upotrebi naših digitalnih kanala ili proizvoda Aplikacije koje koristite ili internet stranice koje posećujete, linkovi koje kliknete u našim imejlovima sa reklamnim sadržajem

Informacije koje možemo prikupljati iz drugih izvora
U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, pored naših internet stranica, aplikacija i drugih digitalnih kanala, možemo prikupljati informacije o vama iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, povezani marketinški partneri, platforme društvenih mreža i druga treća lica.
 
Informacije koje možemo objediniti iz različitih izvora za vaš profil
Ukoliko ste naznačili da želite da primate personalizovane direktne marketinške poruke, možda ćemo objediniti podatke iz različitih izvora (kako internih tako i eksternih) kako bismo bolje razumeli vaše sklonosti i interese i mogli da vam pružimo relevantnije poruke. Uvek se možete suprotstaviti ovim aktivnostima. Konkretno, uvek možete da onemogućite primanje elektronske pošte povezane sa marketingom tako što ćete slediti uputstva za odjavu koja su navedena u svakom obaveštenju. Uvek nas možete i neposredno kontaktirati ukoliko želite da prestanete da primate marketinške poruke.
 
Sve vaše lične podatke koji dođu do nas koristimo prema ovoj Politici privatnosti i u skladu sa uslovima iz zaključenih ugovora.

4. Kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše podatke 
DIS neće sakupljati, koristiti ili otkrivati vaše podatke o ličnosti bez vaše dozvole. U većini slučajeva ćemo zatražiti vašu izričitu saglasnost, ali se vaš pristanak može izvesti i iz vašeg ponašanja ili radnji (npr. kada popunite formular ili koristite neku našu uslugu).
DIS može zatražiti od vas da pružite određene informacije o sebi kada se uključite u programe lojalnosti, određene aktivnosti na DIS-ovim internet stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje u takmičenjima u organizaciji DIS-a, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija DIS-u, traženje informacija o proizvodima i uslugama DIS-a, traženje posla, postavljanje video zapisa, prijavljivanje kvarova i ostalo. 
Vaše lične podatke možemo da koristimo iz različitih legitimnih razloga i u poslovne svrhe.
U nastavku se nalazi pregled svrha u koje možemo obrađivati vaše podatke:
 Svrhe obrade ličnih podataka Primeri
 Zaključenje i izvršenje ugovora  Prodaja, naplata, isporuka proizvoda ili usluga, registracija za mobilne aplikacije ili internet stranice, učešće u programima lijalnosti, obukama, komunikacije vezane za usluge, upravljanje računima i sl
 Pružanje podrške (na vaš zahtev) Pružanje podrške preko komunikacionih kanala, kao što su korisnička podrška ili kontakt centar
 Direktni marketing Unapređenje odnosa sa kupcima i/ili poslovnim klijentima, uključujući potencijalne kupce, imejl i/ili elektronski marketing, istraživanje tržišta, personalizacija vašeg iskustva predstavljanjem proizvoda i ponuda koje odgovaraju vašim željama, interesovanjima ili vašem profilu (na primer na našim internet stranicama, u aplikacijama ili drugim kanalima komunikacije)  
 Bezbednost i zaštita vaših interesa/svojine Primena i održavanje tehničkih i organizacionih mera bezbednosti, sprovođenje internih revizija i istraga, sprovođenje ocenjivanja radi procene postojanja sukoba interesa
 Usklađenost sa pravnim zahtevima Objavljivanje ličnih podataka vladinim institucijama ili nadzornim telima, kao što su odbici za porez i nacionalno osiguranje, obaveze evidencije i izveštavanja, sprovođenje revizija, usklađenost sa državnim inspekcijama i drugim zahtevima od državnih ili drugih javnih tela i odgovaranje na pravne postupke kao što su pozivi na sud, ostvarivanje zakonskih prava i pravnih lekova i upravljanje svim internim žalbama ili odštetnim zahtevima
 Odbrana pravnih zahteva Uspostavljanje, izvršavanje ili odbrana pravnih zahteva kojima podleže kompanija DIS ili kojima bi mogla da podleže.
 Razvoj proizvoda Radi unapređenja usluga, proizvoda, online usluga, mobilnih aplikacija i poruka koje pružamo vama i drugima
 
Možete da odlučite da učestvujete u nagradnim igrama, igrama na sreću ili drugim takmičenjima (u daljem tekstu „Takmičenje“) putem naše internet stranice. Kada učestvujete u Takmičenju, koristimo vaše podatke kako bismo vam omogućili učešće, identifikovali vas, sprečili/otkrili prevaru i uručili vam nagradu (ukoliko pobedite), a obradu ovih podataka smatramo neophodnom, u gore navedenom kontekstu, za izvršenje ugovora. Molimo vas da pročitate uslove i odredbe određenog Takmičenja za dodatne informacije.
 
Ukoliko tražimo od vas da nam dostavite svoje podatke, ali vi odlučite da to ne učinite, u nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo punu funkcionalnost naših proizvoda, usluga, sistema ili aplikacija. Takođe, možda nećemo moći da odgovorimo na vaše eventualne zahteve.
Vaša je odgovornost da osigurate da podaci koje delite sa nama ne krše prava trećih lica.
 
Nijedan korisnik našeg veb-sajta nije dužan uključiti se u gore navedene aktivnosti. Ukoliko se odlučite da se uključiti u sve ili neke od ponuđenih aktivnosti, DIS je ovlašćen zatražiti određene lične informacije koje su u većini slučajeva:  ime i prezime, pol, adresa sa poštanskim brojem, e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja.
Kada pretražujete naš veb-sajt i dajete svoje podatke na našim internet stranicama vi pristajete da DIS sakupi, koristi ili prenese vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizovao takmičenja, unapredio rad internet stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore (marketing), analizirao upotrebu internet stranica, poboljšao ponudu DIS-ovih proizvoda i usluga i ispitao vaše iskustvo s trećim stranama ali i za upravljanje DIS-ovim aktivnostima, serverima i veb-sajtovima uključujući statističke analize i selekciju eventualnih kandidata za zapošljavanje.
DIS može koristiti vase lične podatke i za rešavanje problema, sprovođenje organizacionih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštovanje ugovora, uz poštovanje pravila Politike privatnosti, odgovarajućih zakona i saradnju sa službama i organima za sprovođenje zakona.

5. Kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje
Kada posetite ili koristite naše internet stranice i/ili aplikacije, možemo evidentirati vašu IP adresu, tip pretraživača, operativni sistem, uputnu internet stranicu, vašu opštu geografsku lokaciju naznačenu vašom IP adresom, ponašanje prilikom pretraživanja interneta, ponašanje aplikacije i da li i na koji način postupate sa sadržajem koji je dostupan na našim internet stranicama i u našim aplikacijama. Za prikupljanje ovih podataka koristimo različite metode, uključujući sopstvene i nezavisne kolačiće. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje, pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima. U meri u kojoj ste dali svoju saglasnost, možemo pribaviti podatke o vašoj lokaciji ili pristupiti određenim podacima koji se čuvaju na vašem mobilnom telefonu, poput fotografija, glasovnih uputstava i kontakata.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje, pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima. Kroz našu funkciju za podešavanje kolačića, vi kontrolišete svoje željene postavke.
Informacije koje na gore navedeni način automatski dobijamo predstavljaju uglavnom statističke podatke. One nam pomažu da poboljšamo naš veb-sajt i da pružimo bolju i personalizovaniju uslugu pošto nam omogućavaju da:
• Procenjujemo veličinu naše publike i obrasce korišćenja veb-sajta;
• Skladištimo informacije o vašim potrebama, što nam omogućava da prilagođavamo naš veb-sajt vašim ličnim interesovanjima;
• Ubrzamo vaša pretraživanja;
• Da vas prepoznamo kada se vratite na naš veb-sajt.
 
Takve podatke koristimo i za rešavanje problema, administriranje internet stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s pozitivnim propisima i slično.
Zavisno od vrste aktivnosti na našoj internet stranici, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako ne pružite obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
DIS neće prikupljati vaše lične podatke putem svojih internet stranica (ime i prezime, adresu, telefonski broj, elektronsku adresu i druge lične podatke), osim ako ih dobrovoljno ne prijavite, registrujete na DIS-ovoj internet stranici ili ih na drugi način sami učinite dostupnim DIS-u.

6. Kako koristimo vaše lične podatke u marketinške svrhe i istraživanju tržišta
Kompanija DIS vam može slati redovne promotivne poruke o svojim proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Takve promotivne poruke mogu vam stizati preko različitih kanala komunikacije kao što su: imejl, telefon, SMS - tekstualne poruke, pošta, društvene mreže trećih lica.
Takođe vas možemo kontaktirati u vezi sa informacijama, proizvodima, uslugama, događajima i promocijama kompanije DIS kao i pružaoca proizvoda i usluga trećih lica, koji dopunjuju naše proizvode i usluge za koje verujemo da mogu biti relevantni za vas na osnovu vaše upotrebe naših proizvoda ili da proširite svoju funkcionalnost; uglavnom kada utvrdimo da takvo treće lice ima specifične usluge ili rešenja koja će zadovoljiti vaše potrebe ili će optimizovati upotrebu naših proizvoda i usluga. Nećemo deliti vaše podatke o registraciji sa našim pouzdanim partnerom ukoliko za to nemamo dovoljno osnova.
Kada je to dozvoljeno i/ili neophodno prema važećem zakonu ili tamo gde imamo vašu saglasnost, kako bismo prilagodili komunikaciju vašim interesovanjima i ponašanju i pružili vam najbolje, personalizovano iskustvo, možemo analizirati i kombinovati sve informacije povezane sa vašim podacima i podacima o vašoj interakciji sa nama. Ove informacije takođe možemo koristiti za stvaranje segmenata naše publike koji pokazuju za koje su naše proizvode i/ili usluge korisnici zainteresovani, i praćenje uspeha naših marketinških napora. Možemo voditi evidenciju o tome da li otvarate naše elektronske poruke, kao i linkove koje kliknete u našim elektronskim porukama.
Ukoliko ne želite više da dobijate naše promocije, akcije, brošure ili koristite druge merketinške usluge na našem veb-sajtu možete nam se obratiti za brisanje vaših podataka, a mi ćemo poštovati vašu odluku.

7. Koje opcije su vam dostupne na društvenim mrežama
Kada uspostavite kontakt ili komunicirate na kanalima/stranicama/promocijama i blogovima na društvenim mrežama (npr. kada kliknete na „sviđa mi se“ili „podeli“, kada objavljujete i delite komentare i kada šaljete ocene i kritike), vaše podatke obrađuje treće lice koje nam pruža usluge društvenog osluškivanja. To znači da će treće lice koje pruža usluge društvenog osluškivanja zadržati kopiju vaših javno dostupnih interakcija na mrežama kojima vam je takvo lice omogućilo pristup. Vaši podaci koje prikupljamo uključuju javno dostupne podatke koje ste pružili u kontekstu društvenih mreža od relevantnog dobavljača društvenih mreža preko trećeg lica koje pruža usluge društvenog osluškivanja. Vaše podatke koristimo da bismo stekli opšti uvid u mišljenje ljudi o nama i našim brendovima, da bismo rešili probleme i/ili poboljšali naše proizvode i usluge i/ili započeli promotivni dijalog sa vama. Ukoliko ne želite da delite ove informacije sa nama kako je gore opisano, nemojte komunicirati sa nama na kanalima društvenih mreža.
 
Sa naših stranica i kampanja na društvenim mrežama dobijamo statistiku o posetiocima. Iako su DIS i naš dobavljač društvenih mreža odgovorni za te statističke podatke o posetiocima, odgovarajući dobavljač društvenih mreža je vaša primarna tačka kontakta i obrađuje zahteve za ostvarivanje vaših prava kao i sve vaše žalbe. Tamo gde je potrebno, pružamo pomoć́ odgovarajućem dobavljaču društvenih mreža da odgovori na vaše zahteve ili žalbe. Za više informacija o ličnim podacima koje dobijamo od dobavljača društvenih mreža i o tome kako da promenite vaša podešavanja, molimo vas da pogledate internet stranice i politike privatnosti dobavljača društvenih mreža.

8. Kako koristimo vaše podatke u drugim komunikacijama
Komunikacije vezane za ankete kupaca: neprestano radimo na unapređenju naših usluga i na njihovom usklađivanju sa željama kupaca. Iz tog razloga, možemo da koristimo vaše podatke (ID kupca i imejl adresa) da vas pozovemo da učestvujete u kampanji za istraživanje kupaca ili tržišta. Ova istraživanja mogu sprovoditi i treća lica. Na ovaj način nam pomažete da postanemo još bolji. Ovu vrstu komunikacije šaljemo vam samo uz vaš prethodni pristanak, osim ako to nije neophodno prema važećem zakonu.
Tražene komunikacije: u nekim slučajevima ćete možda želeti da vas DIS obavesti o određenom pitanju putem elektronskih komunikacija - ali ne želite da date saglasnost na prijem naših marketinških poruka. U tim slučajevima ćemo komunicirati s vama u skladu sa vašim zahtevima.
Administrativne, uslužne i transakcione komunikacije: uvek ćete od nas primati administrativne, uslužne i transakcione komunikacije, kao što su tehnička i/ili bezbednosna ažuriranja naših proizvoda, potvrde porudžbina, obaveštenja o aktivnostima na vašem nalogu i druga važna obaveštenja. Prijem ovih vrsta komunikacije nije opcionog karaktera, odnosno, ne možete se odjaviti sa istog.

9. Na kojoj zakonskoj osnovi koristimo vaše podatke
Kako bismo mogli da obradimo vaše podatke, možemo da se oslanjamo na različite pravne osnove, uključujući:

• Vašu saglasnost (samo u slučajevima kada je to zakonom propisano ili dozvoljeno). Ukoliko se oslonimo na vašu saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka, možete povući svoju saglasnost u svakom trenutku
• Neophodnost uspostavljanja ugovornog odnosa sa vama, kako bismo ispunili naše ugovorne obaveze
• Ispunjenje pravnih obaveza koje imamo i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana od pravnih zahteva
• Neophodnost da sledimo naše legitimne interese, uključujući sledeće:
    - da bismo osigurali da su naše mreže i informacije bezbedne
    - radi upravljanja i generalnog vođenja poslovanja u kompaniji
    - da bismo sprečili ili istražili slučajeve kršenja zakona koji su se zaista dogodili ili na koje se sumnja, kršenje odredbi ugovora zaključenog sa poslovnim klijentima, ili neusklađenost sa politikama kompanije DIS;
    - da bismo optimizovali ili proširili marketinški doseg i relevantnost poruka;
• Za davanje odgovora na vaše zahteve
• Za zaštitu ključnih interesa nekog drugog lica
• Sve druge zakonske osnove koje su na drugi način dopuštene važećim zakonima.  
10. Kako delimo vaše lične podatke 
Mi ne prodajemo vaše lične podatke. Takođe, mi ne delimo vaše lične podatke osim u ograničenom broju slučajeva koji su opisani u ovom tekstu. Ukoliko je to neophodno za određene svrhe, opisane u ovom Obaveštenju, možemo obelodaniti vaše lične podatke sledećim licima:

• Povezana društva i maloprodajni objekti kompanije DIS: pristup ličnim podacima će u tom slučaju biti ograničen na one kojima je neophodno da znaju takve informacije radi realizacije usluga
• Zaposleni u kompaniji DIS koji učestvuju u aktivnostima realizacije usluga
• Dobavljači usluga: DIS može da poveri određene aktivnosti obrade ličnih podataka pouzdanim nezavisnim dobavljačima usluga kao što su dobavljači IKT usluga, usluga savetovanja, usluga transporta, platnih usluga, dobavljači platformi za elektronsku komunikaciju, dobavljači promoterskih usluga i slično
• Poslovni partneri: DIS može deliti lične podatke korisnika sa pouzdanim poslovnim partnerima kako bi oni mogli da pruže korisniku tražene usluge
• Javna i državna tela: kada to zahteva zakon ili je nužno za zaštitu prava korisnika, lične podatke DIS može da deli sa subjektima koji regulišu ili imaju pravnu nadležnost nad kompanijom DIS
• Stručni savetnici i drugi: banke, osiguravajuća društva, revizori, advokati, računovođe, drugi stručni savetnici
• Druge strane vezane za korporativne transakcije: lične podatke korisnika DIS može takođe, s vremena na vreme, da deli za vreme korporativnih transakcija, na primer, za vreme prodaje kompanije ili dela kompanije drugom društvu ili reorganizacije, spajanja, zajedničkog ulaganja ili drugog raspolaganja poslovanjem kompanije DIS
• Na zahtev korisnika u slučaju podnošenja zahteva za prenos ličnih podataka.
 
DIS može deliti anonimne informacije, izveštaje i analize zasnovane na anonimnim informacijama. Skupljene, anonimne informacije i analize i izveštaje izvedene iz takvih informacija DIS može otkriti dobavljačima usluga, oglašivačima, trgovcima, kompanijama za istraživanje potrošača i tržišta i drugim organizacijama. DIS u svakom slučaju preduzima neophodne korake kako ovi nelični podaci ne bi bili povezani sa korisnikom i od partnera zahteva da učine isto.

11. Prenos podataka 
DIS može iz bezbednosnih i drugih razloga vaše lične podatke da prenese na servere koji se nalaze van zemlje u kojoj živite ili nekim trećim poverljivim stranama čija se sedišta nalaze u drugim zemljama, tako da tamo mogu da ih čuvaju u naše ime na osnovu prethodno zaključenog ugovora o zaštiti podataka o ličnosti.

12. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke
 
Vaše lične podatke čuvamo u periodu koji je potreban da se ispune svrhe za koje su prikupljeni. U određenim slučajevima može da bude zakonski potreban ili propisan duži period zadržavanja. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda zadržavanja su:
• Koliko dugo su lični podaci neophodni za pružanje naših proizvoda ili usluga ili da bi se vodilo naše poslovanje?
• Da li imate nalog kod nas? U tom slučaju, lične podatke ćemo čuvati dok je nalog aktivan ili koliko god je potrebno da bi vam se pružile usluge.
• Da li podležemo pravnim, ugovornim ili sličnim obavezama za zadržavanje ličnih podataka? Primeri mogu da uključuju zakone o obaveznom čuvanju podataka u primenjivoj pravnoj nadležnosti, vladine odluke o čuvanju podataka koji su relevantni za istragu ili podatke koji se moraju čuvati u svrhu parnica, ili odbrane od mogućih odštetnih zahteva.

13. Kako obezbeđujemo vaše podatke
Da bismo zaštitili vaše podatke, preduzećemo odgovarajuće mere koje su u skladu sa primenljivim zakonima i propisima o privatnosti i bezbednosti podataka, uključujući zahtevanje od naših dobavljača usluga da koriste odgovarajuće mere da bi zaštitili poverljivost i bezbednost ličnih podataka. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka ne može da garantuje 100% sigurnosti. U zavisnosti od poslednjih dostignuća, troškova implementacije i prirode podataka koji treba da se zaštite, uspostavljamo tehničke i organizacione mere da bi se sprečili rizici kao što su uništenje, gubitak, izmena, neovlašćeno objavljivanje ili pristup vašim podacima. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš veb-sajt. Svaki prenos ličnih podataka vrši se na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na našem sajtu. Ako imate razloge da verujete da se vaša interakcija sa nama ili vaši podaci više ne obrađuju na bezbedan način, obratite nam se odmah putem mejla zastita.podataka@dis.rs  u skladu sa odeljkom „Koje opcije imate na raspolaganju?” u nastavku.

14. Koje su vaše odgovornosti
Hteli bismo da vas podsetimo da ste vi odgovorni da osigurate, najbolje što znate i možete, da su lični podaci koje nam dajete tačni, potpuni i ažurni. Nadalje, ako nam dostavljate lične podatke o drugim ljudima, vaša je odgovornost da prikupljate takve podatke prema lokalnim pravnim zahtevima. Na primer, lica čije lične podatke stavljate na raspolaganje kompaniji treba da obavestite o sadržaju ove Politike privatnosti i da dobijete njihov pristanak.

15. Koje opcije imate na raspolaganju
Namera nam je da vam obezbedimo pristup vašim podacima. Obično možete samostalno da kontrolišete vaše lične podatke (npr. prijavom na svoj nalog) i da ih ažurirate, menjate ili, ako je to zakonski moguće, izbrišete. U tom slučaju, savetujemo vas da preuzmete kontrolu nad svojim ličnim podacima. Mogu se dogoditi situacije u kojima imamo ovlašćenje da vam prava ograničimo ili uskratimo, na primer, kada je potrebno da zaštitimo prava i slobode drugih lica, ili da odbijemo brisanje vaših ličnih podataka ako je njihova obrada neophodna kako bismo se povinovali zakonskim propisima i/ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva.
 
U svakom trenutku možete kontaktirati našu kancelariju za zaštitu ličnih podataka putem mejla zastita.podataka@dis.rs ukoliko želite da:
• proverite, izmenite ili obrišete vaše podatke koje ste nam dostavili (u meri u kojoj kompanija DIS nije u obavezi ili ima dozvolu da zadrži takve podatke);
• uložite primedbu na pojedine postupke obrade podataka (npr. ne želite da primate marketinške poruke);
• dobijete kopiju vaših podataka (u uobičajenom mašinski čitljivom formatu, u obimu koji zahteva zakon);
• postavite bilo koje pitanje u vezi za zaštitom vaših ličnih podataka u kompaniji DIS.

Za sva druga pitanja ili razumne upite u vezi sa zaštitom ličnih podataka u kompaniji DIS ili u vezi sa ovom Politikom privatnosti uopšte, možete da kontaktirate kancelariju za privatnost kompanije DIS:
• Pošta: PTP DIS DOO Krnjevo, ul. Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo sa naznakom “kancelarija za zaštitu ličnih podataka”
• Imejl: zastita.podataka@dis.rs 
Imajte na umu da komunikacija preko imejla nije uvek sigurna. Shodno tome, nemojte da unosite osetljive informacije u imejlove koje nam šaljete.
Daćemo sve od sebe da rešimo vaš zahtev na vreme i besplatno, osim ako bi to zahtevalo nesrazmeran napor. U određenim slučajevima, možemo da tražimo od vas da potvrdite svoj identitet pre nego što postupimo prema vašem zahtevu. Ako niste zadovoljni primljenim odgovorom, svoj prigovor možete da uputite nadležnom organu u jurisdikciji vaše zemlje.

16. Koja prava imate 
Imate pravo da tražite pristup vašim podacima, da tražite ispravljanje ili brisanje vaših ličnih podataka u sve ili pojedine svrhe. Pravo da tražite ispravljanje podataka možete da iskoristite tako što ćete poslati zahtev za ispravku u kojem ćete navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, koje lične podatke želite da ispravite i na koji način. Takođe možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom nalogu. Zahtev za pristup, izmenu ili brisanje vaših podataka možete uputiti imejlom na adresu zastita.podataka@dis.rs  ili na adresu PTP DIS d.o.o. Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, 11319 Krnjevo, sa naznakom sa naznakom “kancelarija za zaštitu ličnih podataka”.

17. DA LI PRIKUPLJAMO PODATKE OD DECE?
Informacije od dece mlađe od 16 godina ne prikupljamo namerno.
• Posebna napomena za decu mlađu od 16 godina: ako ste mlađi od 16 godina, savetujemo vam da razgovarate i dobijete saglasnost roditelja ili staratelja pre nego što podelite svoje podatke sa nama
• Posebna napomena za roditelje dece mlađe od 16 godina: preporučujemo vam da proverite i nadgledate kako deca koriste naše proizvode, sisteme, usluge, aplikacije (uključujući internet stranice i druge digitalne kanale) kako biste bili sigurni da vaše dete ne deli lične podatke sa nama bez vaše dozvole.

18. Izmena ove Politike privatnosti 
Ova Politika privatnosti može biti podložna povremenim izmenama.
Najnovija verzija ove Politike privatnosti će regulisati korišćenje vaših ličnih podataka i možete je pronaći na našoj veb stranici  https://www.dis.rs
Izmenjeni tekst Politike privatnosti će biti objavljen na na našoj veb stranici  https://www.dis.rs i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane Korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike privatnosti podrazumevaće da ste prihvatili promene i da ste dali saglasnost za dalju upotrebu vaših ličnih podataka.
Preporučujemo da povremeno iznova pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike privatnosti, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.

19. Kontakt za komunikaciju 
Ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom vaših podataka možete se obratiti našoj kancelariji za zaštitu ličnih podataka na imejl adresu zastitapodataka@dis.rs . Možete nam poslati i pismo ako vam je tako lakše, na adresu PTP DIS DOO Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo, sa naznakom - kancelarija za zaštitu ličnih podataka.


Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim.
Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna Vaša saglasnost.
Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

Kompanija DIS na svojim sajtovima i portalima koristi sledeće kolačiće:

1. Neophodni kolačići
Neophodni kolačići su kolačići koji omogućavaju funkcionisanje osnovih funkcija internet stranice kao što su navigacija stranice i pristup zaštićenim delovima internet stranice. Internet stranica ne može ispravno da funkcioniše bez ovih kolaćića.
 
Ime:Svrha:Trajanje:
website_sessionKoristi se za distribuciju saobraćaja prilikom posete internet stranici na više servera da bi se optimizovalo vreme učitavanja kao i naknadnog sadržaja na stranici.1 dan
cookie_policy_agreementČuva posetiočevu saglasnost za kolačiće za trenutni domen.1. godina
visitorČuva informaciju da je posetilac posetio internet stranicu.1 dan


2. Podešavanja
Kolačići podešavanja omogućuju veb sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se veb sajt ponaša ili izgleda, kao što su podešeni jezik ili oblast u kojoj se posetilac nalazi.
 
Ime:Svrha:Trajanje:
languageČuva informaciju o aktuelnom (izabranom) jeziku veb sajta.1. godina


3. Statistički kolačići
Statistički kolačići pomažu vlasnicima internet stranica da razumeju kako posetioci koriste internet stranicu i to tako što se podaci anonimno prikupe i o tome sastave izveštaj.
 
Ime:Svrha:Trajanje:
_gaRegistruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi internet stranicu.2. godine
_gatKoristi se od strane Google analitike za umanjenje/regulisanje stope zahteva.1 dan
_gidRegistruje jedinstveni ID koji se koristi za generisanje statističkih podataka o tome kako posetilac koristi internet stranicu.1 dan
Newsletter icon

Prijava za Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i uvek budite u toku sa aktuelnim akcijama u DIS-u.

Dis logo

Kontakt center:

0800 101 101

Radno vreme kontakt centra:
Svakog radnog dana
od 07 do 16h

PTP DIS DOO

Bulevar oslobođenja 1b

11319 Krnjevo

Youtube logo
Instagram logo
Linkedin logo
Facebook logo

Preuzmite našu aplikaciju:

Get app on Google PlayGet app on Apple App Store

www.dis.rs - Copyright @ PTP DIS DOO 2006 - 2024 | Sva prava zadržana | Politika privatnosti | Uslovi korišćenja | Pravila elektronske komunikacije