Sadržaj se učitava

PTP DIS DOO
Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo
Besplatan poziv
Kontakt centar: 0800 101 101
Odaberite jezik
SRB / ENG
Odaberite jezik: SRB / ENG
Znanje zna budućnost 2020
USLED AKTUELNIH DEŠAVANJA U ZEMLJI, IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA, DONELI SMO ODLUKU DA PRODUŽIMO PERIOD ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA „ZNANJE ZNA BUDUĆNOST 2020“. PROJEKTE MOŽETE PRIJAVITI DO KRAJA MAJA, PRECIZNIJE DO 31.05.2020. GODINE U 23.59H.
10.000.000 RAZLOGA DA SE PRIJAVITE ZA DIS-OV PROGRAM PODRŠKE OBRAZOVANJU MLADIH!

Nakon odličnog odziva institucija i rezultata prošlogodišnjeg programa, DIS će i ove godine pomoći obrazovanju mladih u Srbiji sa 10.000.000 dinara. Polovina izdvojenih sredstava, odnosno 5.000.000 dinara, namenjena je deci zaposlenih u kompaniji, koja se ističu uspesima u školi i drugim veštinama, a druga polovina obrazovnim institucijama, organizacijama i udruženjima.

Interni program podrške obrazovanju mladih „ZNANJE ZNA BUDUĆNOST 2020“

I ove godine smo posebnu pažnju posvetili podršci deci naših zaposlenih kroz kreiranje posebnog dela programa „Znanje zna budućnost 2020“ namenjenog samo njima. Želeli smo da „deci DIS-a“, koja svojim trudom i posvećenošću postaju primer drugima, pružimo dodatnu motivaciju kako bi još uspešnije nastavila putem pravih vrednosti.
Prijavljivanje za ova sredstva iz programa podrške obrazovanju otvoreno je od 05.03.2020 (od 12h) do 31.05.2020. (do 23:59h), a pravo na prijavljivanje (u ime svoje dece) imaju svi zaposleni u našoj kompaniji, čija su deca uzrasta od 6 do 22 godine.
Period obrade prijava će zavisiti od broja pristiglih prijava, nakon čega će spisak izabranih projekata biti javno oglašen.
Kriterijumi po kojima će se izvršiti raspodela sredstava su definisani i objedinjuju uspeh u školi/fakultetu, prosek ocena, kao i učešće i uspeh na lokalnim, republičkim i regionalnim takmičenjima. Sa druge strane, prijave se mogu podneti i ukoliko se dete posebno ističe u bilo kojim drugim, vannastavnim aktivnostima, oblastima i veštinama.
Pozivamo sve zaposlene u kompaniji da pošalju prijave svojim nadređenima putem mejla ili ih predaju u fizičkoj formi. Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktoru svog sektora.Eksterni program podrške obrazovanju mladih „ZNANJE ZNA BUDUĆNOST 2020“

KO MOŽE DA UČESTVUJE?

U programu podrške poboljšanja uslova obrazovanja mladih „Znanje zna budućnost“ mogu da učestvuju škole u državnom ili u privatnom vlasništvu ukoliko ih je verifikovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i druge ustanove aktivne u oblasti obrazovanja mladih: škole, instituti, obrazovni centri, visokoškolske ustanove; neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije; državne institucije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; stručna udruženja; istraživački centri; kulturne organizacije, biblioteke; kancelarije za akreditaciju i vrednovanje znanja, veština i kompetencija stečenih putem neformalnog i informalnog učenja.
Pojedinci ne mogu da se prijave u DIS-ov program podrške poboljšanja uslova obrazovanja mladih „Znanje zna budućnost“, već samo navedene institucije. Učenici, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici, prosvetni inspektori i direktori ustanova aktivnih u oblasti opšteg obrazovanja moći će da učestvuju u programu jedino preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je projekat odobren.

KOLIKO TRAJE PERIOD PRIJAVLJIVANJA?

Prijave je moguće slati od 05.03.2020. (od 12:00h) do 31.05.2020. godine (do 23:59h).

KAKO DA PRIJAVITE VAŠ PROJEKAT?

Putem ovog online obrasca možete prijaviti Vaš projekat za DIS-ov program podrške poboljšanja uslova obrazovanja mladih „Znanje zna budućnost“.
Prethodno pročitajte Uputstvo za popunjavanje obrasca.
 
NAPOMENA:

U procesu prijavljivanja, DIS-u nisu potrebni lični podaci bilo kog fizičkog lica, tako da DIS neće biti odgovoran za lične podatke koje učesnici budu samoinicijativno dostavili.
Formular za prijavu
1
OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE:
2
OSNOVNI PODACI O PROJEKTNOM PREDLOGU:
3
OPIS PROJEKTA:
4
OPERATIVNI PLAN PROJEKTA / PLAN AKTIVNOSTI:

(Npr.
Aktivnost:Kupovina stolica
Vreme aktivnosti: jul-avgust
Zadaci:
Nabavka stolica - Odgovorna osoba (zaposleni na radnom mestu_____ ili službi_____):
Plaćanje stolica - Odgovorna osoba (zaposleni na radnom mestu_____ ili službi____):)

5
CILJEVI PROJEKTA:
6
ODRŽIVOST PROJEKTA I NASTAVAK PROJEKTA/AKTIVNOSTI:
7
MONITORING I EVALUACIJA PROJEKTA: