Politika privatnosti

 • 1. Uvod

 • Vaša privatnost i vaši podaci o ličnosti su važni za PTP DIS DOO KRNJEVO. Ova Politika objašnjava na koji način PTP DIS DOO KRNJEVO sakuplja, čuva, obrađuje, koristi i prenosi vaše podatke o ličnosti. Obrada podataka se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pristupanjem i/ili upotrebom internet stranica PTP DIS DOO, potvrđujete da ste pročitali, razumeli, te da ste saglasni sa prikupljanjem, čuvanjem, obradom, korišćenjem i prenosom vaših ličnih podataka. Molimo vas da pažljivo pročitate ova korporativnu politiku kako biste razumeli naše politike i prakse u vezi sa vašim podacima i načinima na koje ćemo ih koristiti. Ako se ne slažete sa našim politikama i praksama, vaš će izbor biti da ne koristite naš veb-sajt. Pristupanjem ovom veb-sajtu ili njegovim korišćenjem prihvatate ovu politiku privatnosti. Ova se korporativna politika može povremeno menjati. Ako nastavite da koristite ovaj veb-sajt nakon što napravimo izmene to će se smatrati prihvatanjem tih promena, dakle proveravajte povremeno našu korporativnu politiku kako biste se upoznali sa eventualnim promenama. Ponavljamo, ukoliko niste saglasni da PTP DIS DOO prikuplja, čuva, obradjuje, koristi i prenosi vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti dužni ste da se suzdržite od bilo kakvog korišćenja našeg veb-sajta ili internet stranice i da iste odmah napustite.
 • 2. Rukovalac podacima

 • Rukovalac podataka za obradu je PTP DIS DOO, Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo-opština Velika Plana, Srbija (u daljem tekstu: DIS).
 • 3. Informacije koje dobijamo o vama i način na koji ih dobijamo

 • Ukoliko koristite naš veb-sajt od vas dobijamo nekoliko vrsta informacija putem kojih možete biti lično identifikovani; koje su o vama, ali pojedinačno vas ne identifikuju; odnosno koje se odnose na vašu internet vezu, opremu koju koristite za pristup našem veb-sajtu i detalje o korišćenju. Informacije i podatke dobijamo:
  • -Direktno od vas kada nam ih vi date;
  • -Automatski, dok se krećete kroz veb-sajt. Informacije koje se automatski dobiju mogu da uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb-svetionika i drugih tehnologija za praćenje.
  • -Od trećih lica, naših poslovnih partnera, na primer.
 • Sakupljamo vaše lične podatke kada se prijavljujete i koristite naše usluge na veb-sajtu, kada pretražujete naš veb-sajt, kada koristite naše aplikacije ili pregledate naše reklame na veb-sajtovima trećih lica ili kada koristite njihove usluge, ako te aplikacije ili reklame uključuju i linkove ka ovoj politici, kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama i sl, kada popunite obrazac sa potrebnim podacima (ime, broj telefona, e-mail adresa, i sl.), kada nam dobrovoljno dajete informacije slanjem vašeg CV prijava za posao, kada popunjavate testove, kada nam dajete svoje mišljenje, itd. DIS može da obradi i vaše lične podatke koje su dostavila treća lica, uz vaš pristanak, a koji se uglavnom tiču vašeg ličnog profila i vašeg ponašanja i interesovanja kao potrošača. Sve vase lične podatke koji dođu do nas koristimo prema ovoj Politici privatnosti!!!
 • 4. Kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše podatke?

 • DIS neće sakupljati, koristiti ili otkrivati vaše podatke o ličnosti bez vaše dozvole. U većini slučajeva ćemo zatražiti vašu izričitu saglasnost, ali se vaš pristanak može izvesti i iz vašeg ponašanja ili radnji (npr. kada popunite formular ili koristite neku našu uslugu). DIS može zatražiti od vas da pružite određene informacije o sebi kada se uključite u određene aktivnosti na DIS-ovim internet stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje u takmičenjima u organizaciji DIS-a, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija DIS-u, traženje informacija o proizvodima i uslugama DIS-a, traženje posla, postavljanje video zapisa, prijavljivanje kvarova i ostalo. Nijedan korisnik našeg veb-sajta nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se odlučite da se uključiti u sve ili neke od ponuđenih aktivnosti, DIS je ovlašćen zatražiti određene lične informacije koje su u većini slučajeva: ime i prezime, adresa sa poštanskim brojem, e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja. Kada pretražujete naš veb-sajt i dajete svoje podatke na našim internet stranicama vi pristajete da DIS sakupi, koristi ili prenese vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizovao takmičenja, unapredio rad internet stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore (marketing), analizirao upotrebu internet stranica, poboljšao ponudu DIS-ovih proizvoda i usluga i ispitao vaše iskustvo s trećim stranama ali i za upravljanje DIS-ovim aktivnostima, serverima i veb-sajtovima uključujući statističke analize selekciju eventualnih kandidata za zapošljavanje. Vaši podaci o ličnosti se čuvaju i obrađuju da biste bili informisani o našim aktivnostima i da bismo vam poslali zanimljive ponude na bazi vašeg ličnog profila i vaših dotadašnjih kupovina. DIS može koristiti vase lične podatke i za rešavanje problema, sprovođenje organizacionih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštovanje ugovora, uz poštovanje pravila Politike privatnosti, odgovarajućih zakona i saradnju sa službama i organima za sprovođenje zakona. Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglašavate se i da DIS koristi vaše komentare kako bi druge korisnike obavestio o proizvodima i uslugama. Takav komentar zajedno sa vašom slikom može biti objavljen u DIS-ovim oglašivačkim materijalima na internet stranici. Osim toga, ako koristite naše internet stranice za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, DIS je ovlašćen da obrađuje vaše kao i lične informacije primaoca.
 • 5. Praćenje podataka

 • DIS je ovlašćen da pohranjuje na vašem računaru „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vreme korišćenja internet stranica DIS-a, radi praćenja i usmeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ takođe prikupljaju i nelične informacije Korisnika. DIS koristi treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na DIS-ovim internet stranicama. Kao deo njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“na vaš računar, nad kojima DIS nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki delovi DIS-ovih internet stranica možda neće pravilno raditi. DIS može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje upotrebe internet stranica i promocija, te može dozvoliti trećim pružateljima usluga korišćenje ove metode u ime DIS-a. Pristupanjem na naš veb-sajt i prihvatanjem naše Politike privatnosti, vi dajete saglasnost i da prikupljamo, koristimo i prenosimo i informacije koje možemo dobiti automatski vašim pristupom na veb-sajt i to: informacije o internet stranici koju ste posetili pre otvaranja internet stranice DIS-a, internet stranice koju ste posetili nakon napuštanja DIS-ove internet stranice, vrstu pretraživača koji ste koristili kao i vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašćeni pružaoci usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posete DIS-ovim internet stranicama, putem „kolačića“i drugih alata. Informacije koje na gore navedeni način automatski dobijamo predstavljaju uglavnom statističke podatke. One nam pomažu da poboljšamo naš veb-sajt i da pružimo bolju i personalizovaniju uslugu pošto nam omogućavaju da:
  • -Procenjujemo veličinu naše publike i obrasce korišćenja veb-sajta;
  • -Skladištimo informacije o vašim potrebama, što nam omogućava da prilagođavamo naš veb-sajt vašim ličnim interesovanjima;
  • -Ubrzamo vaša pretraživanja
  • -Da vas prepoznamo kada se vratite na na naš veb-sajt
 • Takve podatke koristimo i za rešavanje problema, administriranje internet stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s pozitivnim propisima i saradnju sa službama i organima za provođenje zakona. Zavisno od vrste aktivnosti na našoj internet stranici, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako ne pružite obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. DIS neće prikupljati vaše lične podatke putem svojih internet stranica (ime i prezime, adresu, telefonski broj, elektronsku adresu i druge lične podatke), osim ako ih dobrovoljno ne prijavite, registrujete na DIS-ovoj internet stranici ili ih na drugi način sami učinite dostupnim DIS-u.
 • 6. Otkrivanje ličnih podataka

 • DIS neće deliti vaše lične podatke drugim stranama, no može podeliti informacije o korisnicima povezanim društvima DIS-a. Povezana društva koriste podatke o korisnicima za iste potrebe kao što smo opisali u odeljku 4. Vaši lični podaci se mogu preneti članovima DIS-a, ali i našim prodavnicama. DIS pruža određene usluge i proizvode preko trećih lica. Treći pružaoci usluga sprovode određene aktivnosti u ime i za račun DIS-a kao što su slanje i distribucija DIS-ovih administracionih i promotivnih e-mail poruka. DIS može podeliti lične podatke korisnika s takvim pružaocima usluga za ispunjavanje narudžbina, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, organizovanje takmičenja, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje internet stranicama, rešavanje problema i pružanje korisničkih usluga. DIS može otkriti informacije o korisniku u svrhu zaštite DIS-a i zaštite drugih lica. DIS je ovlašćen otkriti lične podatke korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati postupanje u skladu s ovom Politikom privatnosti, uslovima o korišćenju DIS-ovih internet stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih internet stranica, njihovih korisnika ili drugih osoba. Zadržavamo pravo da vaše podatke prenesemo i u slučaju prodaje ili prenosa cele naše kompanije ili delatnosti ili nekog njihovog dela. Ukoliko dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo opravdane napore da osiguramo da lice na koje je prenos izvršen vaše podatke koristi na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Posle takve prodaje ili prenosa, možete se obratiti novom vlasniku sa pitanjima u vezi sa obradom vaših informacija. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s poslovnim partnerima i klijentima (posebno za marketing ili istraživanje tržišta), DIS će poštovati vaš izbor u vezi s tim.
 • 7. Upotreba podataka u marketingu i istraživanju tržišta

 • Prihvatanjem ove Politike privatnosti dobrovoljno dajete svoju saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom i u marketinške svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Protiv korišćenja vaših podataka u marketingu i istraživanju tržišta možete se izjasniti tako što ćete poslati e-mail na adresu kontaktcentar@dis.rs ili pismo na adresu PTP DIS d.o.o. Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, 11319 Krnjevo, sa naznakom – za pravnu službu.. Ukoliko ne želite više da dobijate naše promocije, akcije, brošure, dobre planove, koristite druge merketinške usluge na našem veb-sajtu možete nam se obratiti za brisanje vaših podataka, a mi ćemo poštovati vašu odluku.
 • 8. Pristup podacima, ispravka i brisanje

 • Imate pravo da tražite pristup vašim podacima, da tražite ispravljanje ili brisanje vaših ličnih podataka u sve ili pojedine svrhe. Ako to nije moguće, ovo pravo možete da iskoristite tako što ćete poslati zahtev za ispravku u kojem ćete navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, koje lične podatke želite da ispravite i na koji način. Takođe možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom nalogu. Zahtev za pristup, izmenu ili brisanje vaših podataka možete uputiti e-mail-om na adresu kontaktcentar@dis.rs ili na adresu PTP DIS d.o.o. Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, 11319 Krnjevo, sa naznakom – za pravnu službu.
 • 9. Prenos podataka

 • Koristeći ovaj veb-sajt ili davanjem vaših ličnih podataka DIS-u na neki drugi način, vi prihvatate da mi, ukoliko to za nas bude korisno, možemo vaše lične podatke, naravno prema uslovima ove Politike privatnosti, važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka, da prenesemo na servere koji se nalaze van zemlje u kojoj živite ili nekim trećim poverljivim stranama čija se sedišta nalaze u drugim zemljama, tako da tamo mogu da ih obrađuju u naše ime. U nekim zemljama, vašim ličnim podacima pristup mogu imati sudovi, organi za sprovođenje zakona odnosno nacionalne bezbednosti u skladu sa njihovim zakonima. U slučaju takvih zakonitih zahteva za pristup vašim podacima, svako ko obrađuje vaše lične podatke van vaše zemlje porekla mora da sprovodi mere njihove zaštite i ima pravo da ih obrađuje samo u skladu sa uputstvima DIS-a.
 • 10. Zaštita podataka

 • DIS obezbeđuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu vaših ličnih podataka podataka, od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništavanja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili korišćenja. Svi podaci se štite fizičkim i tehničkim merama kojima se osigurava stalno sprovođenje kontrole pristupa. Prilikom prenosa vaših podataka koristimo savremene metode šifrovanja. Na DIS-ovim internet stranicama svojim ličnim podacima možete pristupiti pomoću šifre i e-mail adrese. Preporučuje vam se da ne otkrivate šifru trećim licima. DIS primenjuje razumne mere koje treba da zaštite vaše lične podatke od slučajnog gubitka, neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja i sve informacije se čuvaju na našim bezbednim serverima. Međutim, skrećemo pažnju da niti jedan prenos podataka preko interneta, mobilne aplikacije ili bilo koje bežične mreže, ne može biti 100% siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš veb-sajt. Svaki prenos ličnih podataka vrši se na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na našem sajtu.
 • 11. Maloletnici

 • Maloletne osobe mogu učestvovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz saglasnost roditelja, staratelja ili usvojioca. DIS neće svesno prikupljati ili zadržavati informacije - lične podatke dece mlađe od 14 godina bez insistiranja na tome da dobiju saglasnost roditelja, ako tako zahteva važeći zakon. Lične podatke deteta DIS će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz saglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima.
 • 12. Linkovi na druge veb-sajtove

 • Ovaj veb-sajt može da sadrži linkove sa drugim veb-sajtovima radi vašeg lakšeg snalaženja i informisanja. Ove druge veb-sajtove mogu da vode kompanije koje nisu u vezi sa DIS-om. Ovi povezani veb-sajtovi možda imaju drugačije politike privatnosti, pa vam preporučujemo da se sa tim obavezno upoznate kada posećujete te veb-sajtove. DIS nije odgovoran za sadržaj takvih veb-sajtova, njihovo korišćenje ili prakse privatnosti na tim veb-sajtovima.
 • 13. Izmena Politike privatnosti

 • DIS je ovlašćen da s vremena na vreme ažurira ovu Politiku privatnosti, bez prethodne najave, a sa ciljem da se unesu izmene do kojih je došlo u praksi obrade podataka koju DIS sprovodi. Izmenjeni tekst Politike privatnosti će biti objavljen na Dis veb-sajtu i stupiće na snagu odmah po objavljivanju. Bilo kakvo korišćenje internet stranica od strane Korisnika nakon obaveštavanja o izmeni Politike privatnosti podrazumevaće da ste prihvatili promene i da ste dali saglasnost za dalju upotrebu vaših ličnih podataka. Prihvatanjem ove Politike se obavezujete da povremeno iznova pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite internet stranice nakon izmene Politike privatnosti, pretpostavlja se da ste se upoznali s izmenama, da ih razumete i u celosti prihvatate.
 • 14. Kontakt za komunikaciju

 • Ako imate nekih pitanja u vezi sa obradom vaših podataka, slobodno nam se javite elektronskom poštom na e-mail adresu kontaktcentar@dis.rs. Možete nam poslati i pismo, ako vam je tako lakše, na adresu PTP DIS DOO Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, sa naznakom - za Sektor pravnih poslova.
© Copyright 1991-2019 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja