Sadržaj se učitava

PTP DIS DOO
Bulevar oslobođenja 1b, 11319 Krnjevo
Besplatan poziv
Kontakt centar: 0800 101 101
Odaberite željeni jezik
Odaberite željeni jezik
DIS Trening centar
 Ulaganje u znanje za nas predstavlja veoma važnu investiciju za budućnost.

Osnovni zadatak DIS Trening centra je da omogući pravilno razvijanje i primenu potencijala zaposlenih u kompaniji, kroz unapred definisane programe edukacije, u cilju primene postojećih i novih znanja iz oblasti planiranja i efikasne organizacije. Na taj način Dis Trening centar doprinosi ostvarenju maksimalnih rezultata kompanije i svih zaposlenih.
Edukacija je planirana za sve nivoe zaposlenih:
OPERATIVNI NIVO
Ključni značaj za zaposlene na operativnim pozicijama imaće obuke za timski rad, praktične obuke fokusirane na realizaciju i ostvarenje operativnih ciljeva radnog mesta, i obuke fokusirane na unapređenje kvaliteta u pružanju usluga potrošaču, klijentu.
SREDNJI MENADŽMENT
Za pozicije srednjeg menadžmenta, koje karakteriše u većoj meri upravljanje timom i procesima, ključan je razvoj veština za delegiranje i kontrolu zadataka, planiranje i organizovanje, analiza i rešavanje problema i obuke namenjene uspešnoj motivaciji saradnika.
VIŠI MENADŽMENT
Najznačajniju i najvažniju podršku u planiranju, postavci i realizaciji kompanijskih ciljeva, donošenju odluka i razvoju saradnika, kreiranju i upravljanju promenama u kompaniji obezbeđuju direktori. Upravo to su ključne oblasti za razvoj znanja i veština zaposlenih na rukovodećim pozicijama u kompaniji DIS.
Karijera
 
Planovi za razvoj karijere zaposlenih se izrađuju u skladu sa planovima razvoja kompanije i uvek su uzajamno komplementarni. To praktično znači da će svakom zaposlenom biti omogućeno kretanje kroz sistem, horizontalno i vertikalno, prema definisanoj organizacionoj strukturi i da isključivo od ličnih afiniteta i potencijala zavisi da li će zaposleni prepoznati šansu za napredak i iskoristiti je. Svaki zaposleni, prateći sopstvene potrebe, prepoznaje kompaniju DIS kao poslodavca koji želi da ulaže u njegov razvoj, koji želi da unapređuje njegova znanja i veštine i koji može da mu omogući napredak i razvoj u karijeri. Zadovoljstvo naših zaposlenih nam je veoma važno, zato se trudimo i negujemo dobre odnose, investiramo u zaposlene i omogućavamo im da rastu uporedo sa rastom i razvojem kompanije.
Fokus rada DIS Trening centra je realizacija programa edukacije svih zaposlenih, kako na rukovodećim pozicijama tako i na operativnim. Naši treninzi za unapređenje znanja i veština baziraju se na sledećim oblastima:
LIDERSTVO
INTERPERSONALNE VEŠTINE
PREZENTACIJE
TIMSKI RAD I SINERGIJA
USPEŠNO PLANIRANJE
PRAVILNO DELEGIRANJE
UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM
UPRAVLJANJE PROMENAMA
VOĐENJE SASTANAKA
MOTIVACIJA SEBE I DRUGIH
USPEŠNO PREGOVARANJE
UPRAVLJANJE VREMENOM
TEHNIKE PRODAJE