DIS

Standardi i zahtevi

Obostrana pouzdanost je načelo kojim se rukovodimo u poslovanju.

Kompanija DIS vrši odabir dobavljača na osnovu sledećih kriterijuma:

- Ispunjenost visokih standarda kvaliteta i sigurnosti
- Atraktivnost asortimana
- Pristupačnost cena u skladu sa ciljnom grupom potrošača DIS-a
- Pouzdanost u snabdevanju
- Likvidnost
- Učestalost marketinških aktivnosti
- Informatička opremljenost
- Dobavljač treba voditi računa o zaštiti životne sredine u kojoj obavlja svoju delatnost i osigurati usklađenost sa svim važećim zakonima i odredbama

Navedeni kriterijumi kompanije DIS propisuju minimalne standarde koje dobavljači moraju ispunjavati,i istih se pridržavati u poslovnoj praksi.

Radi sigurnosti da dobavljač zaista ispunjava i primenjuje standarde i zahteve DIS-a, zadržavamo pravo redovnog proveravanja usklađenosti rada dobavljača sa istim.

Nadamo se da ćete u DIS-u prepoznati snažnog partnera na putu ka ostvarenju Vaših poslovnih poduhvata.

Standarde za dobavljace u PDF fajlu možete preuzeti ovde:

© Copyright 1991-2019 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja