DIS

Naši franšizni partneri

Podršku svojim kupcima u veleprodaji kompanija DIS je ponudila kroz franšiznu prodaju. Sa ovim partnerskim odnosom kupci su dobili mogućnost da imaju prepoznatljive brendirane objekte i posebno povoljne uslove kao što je redovna, 15-dnevna prodajna akcija sa veoma konkurentnim cenama. Na taj način kompanija DIS svojim franšiznim partnerima omogućava da su cenovno konkurentni i da imaju stabilno poslovanje.

Da bi neko postao naš partnerski kupac potrebno je da sarađuje sa nama kroz veleprodaju određeni vremenski period, u kom se prati poslovanje potencijalnog franšiznog partnera i sagledava više aspekata njegovog poslovanja. Minimalni period saradnje pre ulaska u franšizu je 90 dana što ne mora da bude pravilo. Nije moguće otvoriti radnju i odmah postati DIS partner.

Započinjanjem partnerskog odnosa DIS partneri imaju ugovorom definisane obaveze da najveći deo prodajnog asortimana nabavljaju u DIS veleprodaji, sem cigareta i svežih proizvoda. Partneri nemaju nikakve finansijske obaveze prema kompaniji DIS kao davaocu franšize i sami su apsolutno odgovorni za materijalno i robno poslovanje u svom maloprodajnom objektu. U slučaju kršenja dogovorenih obaveza DIS zadržava apsolutno pravo da jednostrano raskine saradnju sa partnerom koji se nije pridržavao dogovorenih uslova. Ovakav vid partnerstva započet je 2005. godine i kao takav jedini se održao na teritoriji Srbije, što ukazuje na ozbiljan pristup kompanije DIS koja neguje i razvija partnerski odnos sa svojim kupcima.

© Copyright 1991-2019 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja