DIS posao

DIS Trening Centar

Ulaganje u znanje za nas predstavlja veoma važnu investiciju za budućnost

Strateški pristup obučavanju zaposlenih i investicija u njihov razvoj podstiču kreativnost, inventivnost i obezbeđuju organizaciji jedan sasvim novi oblik koji omogućava jedinstvenost, različitost i fleksibilnost.
Osnovni zadatak DIS Trening Centra je da omogući pravilno razvijanje i primenu potencijala zaposlenih u kompaniji, kroz unapred definisane programe edukacije, u cilju primene postojećih i novih znanja iz oblasti planiranja i efikasne organizacije, i da na taj način doprinese ostvarenju maksimalnih rezultata kompanije i svih zaposlenih. Edukacija je planirana za sve nivoe zaposlenih:

DIS Trening Centar

Planovi za razvoj karijere zaposlenih se izrađuju u skladu sa planovima razvoja kompanije i uvek su uzajamno komplementarni. To praktično znači da će svakom zaposlenom biti omogućeno kretanje kroz sistem, horizontalno i vertikalno, prema definisanoj organizacionoj strukturi i da isključivo od ličnih afiniteta i potencijala zavisi da li će zaposleni prepoznati šansu za napredak i iskoristiti je.

Svaki zaposleni, prateći sopstvene potrebe, prepoznaje kompaniju DIS kao poslodavca koji želi da ulaže u njegov razvoj, koji želi da unapređuje njegova znanja i veštine i koji može da mu omogući napredak i razvoj u karijeri.

Zadovoljstvo naših zaposlenih nam je veoma važno, zato se trudimo i negujemo dobre odnose, investiramo u zaposlene i omogućavamo im da rastu uporedo sa rastom i razvojem kompanije.

Fokus rada DIS Trening Centra u 2013. godini biće realizacija programa edukacije zaposlenih na rukovodećim pozicijama, kroz koji će biti realizovani treninzi za unapređenje znanja i veština iz sledećih oblasti:

 • liderstva
 • interpersonalnih veština
 • prezentacije
 • timskog rada i sinergije
 • uspešnog planiranja
 • pravilnog delegiranja
 • upravljanja organizacijom
 • upravljanja promenama
 • vođenja sastanaka
 • motivacije sebe i drugih
 • uspešnog pregovaranja
 • upravljanja vremenom
DIS Trening Centar
 • operativni nivo - Ključni značaj za zaposlene na operativnim pozicijama imaće obuke za timski rad, praktične obuke fokusirane na realizaciju i ostvarenje operativnih ciljeva radnog mesta, i obuke fokusirane na unapređenje kvaliteta u pružanju usluga potrošaču, klijentu.
 • srednji menadžment - Za pozicije srednjeg menadžmenta, koje karakteriše u većoj meri upravljanje timom i procesima, ključan je razvoj veština za delegiranje i kontrolu zadataka, planiranje i organizovanje, analiza i rešavanje problema i obuke namenjene uspešnoj motivaciji saradnika.
 • viši menadžment - Najznačajniju i najvažniju podršku u planiranju, postavci i realizaciji kompanijskih ciljeva, donošenju odluka i razvoju saradnika, kreiranju i upravljanju promenama u kompaniji obezbeđuju direktori. Upravo to su ključne oblasti za razvoj znanja i veština zaposlenih na rukovodećim pozicijama u kompaniji DIS.


DIS Trening Centar

DIS Trening Centar

© Copyright 1991-2019 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja