DIS call centar

Svi smo vam na raspolaganju

Sva pitanja, eventualne primedbe, kao i sugestije i pohvale u vezi sa kvalitetom naših usluga prenesite našim operaterima u Call centru pozivom sa fiksnog ili mobilnog telefona na broj 0800/101-101 ili na email adresu sektora kome se obracate, i vi cete vrlo brzo dobiti povratnu informaciju u cilju što kvalitetnijeg zadovoljenja vaših potreba.

kontakt:

DIS call centar

0800 101 101
(besplatan poziv)
radno vreme: 08h do 22h

izabrani sektor:

DIS centrala

PTP DIS DOO

Bulevar Oslobo?enja 1b
11319 Krnjevo
Tel: +381 (0)26 330 100
Fax: +381(0)26 330 117

izabrani sektor:

marketing

osoba za kontakt:

Ivan Šuleia

Direktor marketinga
Pitanja vezana za akcije i liflete
Pitanja vezana za reklamiranje DIS-a
ivan.suleic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 140

izabrani sektor:

knjigovodstvo

osobe za kontakt:

Suzana Cvetkovia

Kontakt sa bankama,
Revizorske kuae,
Kontakt sa dobavljaeima
suzana.cvetkovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 108

Nada Cvetkovia

Kontakt sa kupcima (stanje i menice),
IOS kupci
nada.cvetkovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 126

Sla?ana Uroševia, Vesna Arsia

Plaaanje prema dobavljaeima,
Kompenzacija, asignacija, cesije
sladjana.urosevic@dis.rs, vesna.arsic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 127

Nada Petrovia

IOS dobavljaei,
Sravnanje sa dobavljaeima
nada.petrovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 128

Radmila Jovanovia

Sva problematika vezana za dobavljaee
radmila.jovanovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 129

Nenad Veliekovia

Kontakt sa dobavljaeima za usluge
nenad.velickovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 162

izabrani sektor:

ljudski resursi

osoba za kontakt:

Marija Gardžia

Direktor sektora ljudskih resursa
marija.gardzic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 106

izabrani sektor:

služba category management-a

Vladica Vasić

Direktor category managementa
vladica.vasic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 176

izabrani program:

NEPREHRANA

Asistent u category managementu za neprehranu
Milana Divić
milana.divic@dis.rs

Nikola Nikolić

Category manager
Sezonski program, sve za automobile, hrana za životinje, zabava, tekstil i oprema za kupatilo, rasveta, bela tehnika, elektromaterijal i ručni alati, kancelarijski i školski pribor, domaćinstvo i kuhinja, cigarete i pirotehnička sredstva
nikola.nikolic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 170

Ivana Radaković

Category manager
Dečiji i baby program, lična higijena, kućna hemija
ivana.radakovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 113

izabrani program:

PREHRANA

osobe za kontakt:

Aleksandar Nikolić

Direktor programa
aleksandar.nikolic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 172

Asistent u category managementu
Marija Nikolić
nikolic.marija@dis.rs

Predrag Milovanović

Category manager
Prerada od voća, povrća i med, alkoholna pića, bezalkoholna pića
predrag.milovanovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 110

Marija Radivojević

Category manager
Konditori
marija.radivojevic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 112

Sanja Stevanović

Category manager
Začini i drugi praškasti proizvodi, kafa i ostali napici, osnovne životne namirnice
sanja.stevanovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 172


izabrani program:

SVEŽI PROIZVODI

osobe za kontakt:

Dragan Živanović

Direktor programa
dragan.zivanovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 114

Asistent u category managementu
Asistent: Jelena Marinković
jelena.marinkovic@dis.rs

Novica Tirnanić

Category manager
Namazi i prilozi, mesne i riblje konzerve, sveže meso i riba, mesne prerađevine
novica.tirnanic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 114

Dušan Mudrić

Category manager
Gotova jela, hleb i peciva, smrznuti program, mleko, mlečni proizvodi i jaja
dusan.mudric@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 177

Nebojša Arsić

Category manager
Sveže voće i povrće
nebojsa.arsic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 111

izabrani sektor:

distributivni centar

osoba za kontakt:

Bojan Radenković

Direktor distributivnog centra
bojan.radenkovic@dis.rs
Tel: +381 (0)63 239 072

izabrani sektor:

služba veleprodaje

osoba za kontakt:

Borko Stanojević

Direktor veleprodaje
Pitanja vezana za franšizu
Pitanja vezana za rad sa profesionalnim kupcima
borko.stanojevic@dis.rs
Tel: +381 (0)63 244 742

izabrani sektor:

robna analitika

osobe za kontakt:

Slaviša Živkovia

Robni analitiear
slavisa.zivkovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 164

Nebojša Šulejia

Uvoz i carina
nebojsa.sulejic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 163

izabrani sektor:

sektor maloprodaje

osoba za kontakt:

Dejan Tutunović

Regionalni direktor za maloprodaju
Sva pitanja vezana za funkcionisanje maloprodajnih objekata u Novom Sadu, Vršcu, Paneevu, Požarevcu i Smederevu
dejan.tutunovic@dis.rs

Jelena Milanovia

Regionalni direktor za maloprodaju
Sva pitanja vezana za funkcionisanje maloprodajnih objekata u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Jagodini i Čačku
jelena.milanovic@dis.rs

Božidar Grabovia

Regionalni direktor za maloprodaju
Sva pitanja vezana za funkcionisanje maloprodajnih objekata u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Krnjevu, Mladenovcu, Lazarevcu i Velikoj Plani
bozidar.grabovic@dis.rs

Miljana Delić

Direktor ogranka
Sva pitanja vezana za funkcionisanje maloprodajnog objekta u Beogradu
miljana.delic@dis.rs

izabrani sektor:

tehnieka služba

osoba za kontakt:

Radoljub ?uria

Direktor za razvoj i investicije
Postupak dobijanja gra?evinske dozvole, projektovanje i izvo?enje radova na objektima niskogradnje i visokogradnje, nadzor, tehnieka kontrola, opremanje marketa, održavanje opreme i vozila i ekološke studije
radoljub.djuric@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 104

izabrani sektor:

it sektor

Sva pitanja vezana za eventualne Informacije o radu sa WEB portalom za kupce (www.dcdis.rs), WEB portalom za dobavljace (b2b.dis.rs) ili za eventualne probleme sa sinhronizacijom podataka preko DIS klijent aplikacije obratite se CALL CENTRU 0800 101 101 (besplatan poziv).

Za sva ostala pitanja i informacije koje se odnose na rad informacionog sektora obratite se na elektronsku adresu itpodrska@dis.rs ili tel: +381 (0)26 330 136.

izabrani sektor:

prodaja

osobe za kontakt:

Marina Petrovia

Rezervacija robe
Potvrda trebovanja i isporuka robe
Uslovi kupovine za nove kupce
Plaaanja
Reklamacije u vezi robe
Informacije o radnom vremenu
marina.petrovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 115

Jugoslava Šuleia, Marija Lekia

Pitanja vezana za rabate u veleprodaji i franšizi
Tranzitni raeuni - dobavljaei
jugoslava.suleic@dis.rs, marija.lekic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 119

izabrani sektor:

transport

osobe za kontakt:

Radojko Stojmenovia

Informacije vezane za ruting, medunarodni i domaai transport
radojko.stojmenovic@dis.rs
Tel: +381 (0)26 330 109

DIS call centar

Informacije vezane za vreme isporuke robe kupcima
Tel: +381 0800 101 101

DIS Beograd

Autoput 18
11080 Beograd

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 06-22h

DIS Niš

Bulevar Medijane 15
18000 Niš

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS Novi Sad

Sentandrejski put 11
21000 Novi Sad

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Požarevac

Ðure Ðakovica bb
12000 Požarevac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Smederevo

Šalinaèki put bb
11300 Smederevo

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 08-22h

DIS market Lazarevac

Dimitrija Tucoviaa bb
11550 Lazarevac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 08-22h

DIS market Kruševac

Kneza Miloša bb
37000 Kruševac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Kraljevo

Dositejeva bb
36000 Kraljevo

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 08-21h

DIS market Čačak

Bulevar Vuka Karadžića bb
32000 Čačak

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Vršac

Žarka Zrenjanina bb
26300 Vršac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Paneevo

Miloša Obrenoviaa 12
26000 Paneevo

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Jagodina

Filipa Stankoviaa bb
35000 Jagodina

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 08-22h

DIS market Kragujevac

Josifa Šnersona bb
34000 Kragujevac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Velika Plana

Kralja Petra I 44
11320 Velika Plana

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market Mladenovac

Vuka Karadžiaa 105
11400 Mladenovac

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS market
S. Palanka

Nova bb
11420 S. Palanka

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

DIS duaan Krnjevo

Nikole Pašiaa 29 a
11319 Krnjevo

DIS call centar: 0800 101 101
(besplatan poziv od 8h do 22h)
Radno vreme marketa: 07-22h

© Copyright 1991-2015 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja