DIS

Korak 4: Ugovor sa dobavljačem

Ukoliko je odluka category managera pozitivna, pristupa se potpisivanju Ugovora sa dobavljačem . Pre samog potpisivanja Ugovora sa dobavljačem , komuniciraćete sa category managerom u vezi uslova i detalja ugovora:

• Asortimanu po objektu
• Komercijalnim uslovima
• Uslovima isporuke
• Politici povraćaja

Da biste potpisali Ugovor za dobavljače, biće Vam neophodni:

1. Potvrda o izvršenoj registraciji
2. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
5. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (obrazac OP)
6. Računi kod komercijalnih banaka
7. Karton deponovanih potpisa
8. Pečat

Nakon overavanja Ugovora sa dobavljačem, category manager će Vam pružiti sve neophodne informacije i logističku podršku za početak isporuke robe u DIS-u.

© Copyright 1991-2018 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja