DIS

Korak 2: Upitnik za dobavljače

Upitnik za dobavljače može biti popunjen samo na poziv, nakon što ste popunili Online formular za ponudu robe. Ako je category manager zainteresovan za više informacija o vašim proizvodima, dobićete zahtev da popunite Upitnik za dobavljače.

Da biste popunili Upitnik za dobavljače, biće Vam neophodni:

1. Važni kontakti
2. Referentna lista
3. Podaci o proizvodnim kapacitetima
4. Podaci o prodaji

Važne napomene:

• Polja obeležena zvezdicom (*) moraju biti popunjena
• Nakon popunjavanja Upitnika za dobavljače, dobićete email sa predlogom termina za Korak 3 i održavanje Prezentacije dobavljača.

© Copyright 1991-2018 DIS d.o.o. Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja